ÚVOD

Antonín Kanta

Vážení, dovoluji si Vás přivítat na svých webových stránkách a věřím, že mé fotografie, kresby, koláže i grafika Vám přinesou pohlazení po duši. Ještě než vstoupíte do mé galerie přijměte pár slov k mé tvorbě.

S fotografií jsem se setkal na základní škole, kde to vlastně všechno započalo. K fotografování jsem používal fotografické přístroje na filmy a to 6 x 6 cm a kinofilm. V současné době pracuji s digitální technikou a záběry tak zpracovávám prostřednictvím počítačové techniky.

Rovněž se věnuji kresbě, koláži i grafice. Kreslím jak podle pravítka, tak i z volné ruky. Vznikající kresby jsou jednak na pokraji minimalismu, ale také vznikají kresby, které jsou velice složité a pokrývají i celý formát papíru. Kresby jsou jak jednobarevné tak i několikabarevné. V mé kresbě, koláži i grafice se objevuje jak přísná geometrie, ale také díla volná, automatická nebo sprejovaná.

V mé tvorbě se objevují díla jak z oblasti lidského bytí, tak i obdiv k přírodě. Jedná se o můj pohled, nikoli o zachycení přísné reality.